möviment

Sota un JOC DE PARAULES mov i ment , MOURE'S I PENSAR... mö

 

és lànima. El triangle que mai és isósceles a la nostra percepció i te

 

una balança triple personal.

 

Quan combinem respiració. moviment, pensaments i sensacions

 

com a treball de consciència durant uns minuts de temps al dia, en

 

qüestió d'anys, sorgeix un ESTIL DE MOVIMENT I DE VIURE. La

 

sincronicitat és converteix en coreografies de la vida en el treball, la

 

família, les amistats, els espais, la percepció dels objectes,

 

animals,... L'aire conecta més amb nosaltres i nosaltres amb ell,

 

regalant-nos creativitat i fortalessa en les adversitats i benestar en

 

la fortuna. El referent d'una disciplina terapèutica al llarg del temps

 

és converteix en un hàbit de creixement i salud física, mental i

 

espiritual.  La música porta fins els imaginaris interns els jocs

 

necessaris per moure cada cél.lula del nostre cos, fluïnt en l'espai.

 

Treballant consciència i inconsciència, la motricitat ens porta a la

 

tendència inevitable de fluïr i caminar per la vida.