mö ànima

L'arteràpia treballa conjuntament amb altres ciències el coneixement i RECONEIXEMENT d'aquest motor vital que des de fa molts anys sabem que forma part important de les nostres decisions i camins. Des de la religió s'intenta treballar fa mil.lers d'anys, des de la ciència es demostra que cada cop estem més a prop de trobar respostes a on encaminen la nostra societat a una societat millor i més evolucionada. El llibre escrit per Danah Zohar i Ian Marshall ens parla de la constatació de l'última intel.ligència descoberta que no és més que l'evolució de la nostra consciéncia conectada amb la nostra ànima i l'interpretació del seu llenguatge simbólic a través de les nostres accions en la vida. Com cada cop més existeixen individus en una evolució per sobre de la mitja que viuen en coordinació amb l'entorn, en exercici constant del triangle i en el lema de compartir com a camí de creixement.